"…добрата архитектура е успешното съчетание на функция, ергономия и естетика…"

"…комфортът е персонализиран…"

"…диалогът е основно средство за проектиране…